Hoe belangrijk is een gezond bedrijfsimago voor je werving en rekrutering?

Hoe belangrijk is een gezond bedrijfsimago voor je werving en rekrutering?

Deze gastblog werd geschreven door Erik Colemonts, Managing partner en Business HR professional bij Motmans & Partners.

Wat verstaan we onder een gezond bedrijfsimago?

Een gezond bedrijfsimago, wat is dat eigenlijk? Wel, dat hangt ervan af hoe breed we dit gaan bekijken. Wanneer we spreken over een gezond bedrijfsimago, denken de meesten meteen aan de fysieke gezondheid van het personeel. Maar ook de mentale gezondheid is niet onbelangrijk. Vandaag speelt er bovendien eveneens de sociale dimensie mee. Door de coronacrisis is deze laatste eens zo belangrijk geworden. Een gezond bedrijfsimago focust op alle drie met natuurlijk overlap op bepaalde vlakken.

Door het thuiswerk is het sociale aspect erg naar de oppervlakte gekomen de laatste maanden. En terecht, want de impact van thuiswerk is bijzonder groot. Dit hangt af van persoon tot persoon. Introverte mensen hebben minder behoefte aan sociaal contact dan hun extraverte tegenhangers. Thuiswerk is daarnaast ook niet erg wenselijk voor de cohesie binnen het bedrijf. Daarbij komt ook dat niet iedereen de ideale thuiswerkomgeving heeft. Toch ben ik van mening dat thuiswerken als concept niet meer van tafel geveegd kan worden. Voor sectoren waar dit voor de operationele werking geen enkel probleem geeft, zal dit niet meer weg te denken zijn. De sociale gezondheid van werknemers is dus zeker een belangrijke om op in te spelen als bedrijf.

Welke factoren dragen bij tot een gezond bedrijfsimago?

Welke aspecten bijdragen tot dit gezonde bedrijfsimago, hangt sterk af van welke klemtonen je wil leggen. Simpel gesteld, draagt alles bij tot dit gezonde imago dat ervoor zorgt dat alle stakeholders zich goed voelen. Dit gaat verder dan enkel het personeel. Zo betrek je hier best ook de klanten, leveranciers en partners bij. Hoe meer je dit soort uitbreidende reflexen hebt, hoe krachtiger je waardepropositie zal worden. En hoe krachtiger deze doorsijpelt naar de werknemers, hoe meer zij geneigd zijn dé ambassadeurs te worden van je bedrijf.

Belangrijk is dat het bedrijf doordrongen is van deze initiatieven en deze overal in de bedrijfsvoering terug te vinden zijn. Om een gezond bedrijfsimago op te bouwen, denken velen meteen aan verschillende acties. Begin bij het begin. Zorg voor een gezonde mindset binnen je bedrijf. Zorg dat de gezondheid van je medewerkers top of mind zijn in alle beslissingsprocessen.

Je kan dit vergelijken met de manier waarop Carglass zijn klantentevredenheid heeft aangepakt. Dit werd verder uitgewerkt dan enkel binnen de marketingafdeling. Zo werden constant de verwachtingen van de klant overtroffen wanneer hij zijn auto, na het vervangen van de voorruit, volledig gestofzuigd terugkreeg. Employer delight kan je op dezelfde manier benaderen. Een gezond bedrijfsimago en de tevredenheid van werknemers gaat verder dan enkel het uitvoeren van bepaalde acties. Dit moet in de genen van het bedrijf zitten. Nog een voordeel: gelukkig personeel zorgt voor gelukkige klanten. En vergeet niet, de enige bepalende factor in bedrijven zijn op dit moment enkel nog de mensen.

Wat zijn je voordelen?

Employer branding is een populair Buzz-word tegenwoordig. Zo’n 20-tal jaar geleden, dook het voor het eerst op in de HR-literatuur. Sindsdien is het altijd wel latent aanwezig geweest bij de meerderheid van de bedrijven. Waarom is dit ineens zo populair? Hierbij hoort dan weer een ander zeer actueel fenomeen: “The war for talent”. Doordat bedrijven bepaalde functies erg moeilijk krijgen ingevuld, werd hun employer branding alsmaar belangrijker. HR is in tegenstelling tot vroeger, erg betrokken in de algemene bedrijfsvoering en beslissingsprocessen.

Het succes ligt immers niet in het aantrekken van externe mensen, maar in het behouden van je eigen mensen. De inspanningen die door bedrijven gedaan worden op vlak van de gezondheid van hun personeel, worden door deze mensen naar buiten gebracht op een authentieke manier. Deze geloofwaardige getuigenissen hebben een zeer positieve invloed op de populariteit van vacatures. Daarnaast worden de niet-financiële aspecten en de feel-good factor van het bedrijf alsmaar doorslaggevender in de keuze voor een bepaald bedrijf.

Bedrijven die hun werknemers centraal zetten, hebben een grote voorsprong op de arbeidsmarkt. Zo zien we duidelijk dat zulke bedrijven, eerder spontane sollicitaties ontvangen dan dat ze zelf op zoek moeten gaan naar arbeidskrachten. Zo schreeuwt heel de wereld bijvoorbeeld om zorgpersoneel. Wij zien duidelijk dat bepaalde zorgbedrijven totaal geen probleem hebben om hun vacatures in te vullen. Dit omdat zij hun mensen op de eerste plaats zetten.

Hoe begin je hier aan als bedrijf?

Het bedrijf is de facilitator van alles. Dit dient ervoor te zorgen dat aan alle parameters, die ervoor zorgen dat mensen zich goed voelen, wordt gedacht. Zo kan je bijvoorbeeld beweging stimuleren door middel van staandesks, wandelvergaderingen of balanceerstoelen voor aan de vergadertafels.

Hoe breng je deze verschillende parameters nu allemaal in kaart voor jouw bedrijf? Dit is voor elk bedrijf anders en intern soms moeilijk op een objectieve manier in te schatten. Hiervoor zou je bijvoorbeeld beroep kunnen doen op een externe partner.

Motmans&Partners werkt hier bijvoorbeeld met een verloningsmatrix. Deze matrix bestaat uit 4 kwadranten waarin individuele en groepsaspecten en financiële en niet-financiële aspecten tegen elkaar worden uitgezet. Zo is deze matrix een antwoord op de vraag of mensen zich aangetrokken voelen om bij dit bedrijf te werken of dat de huidige werknemers zich comfortabel genoeg voelen om aan boord te blijven. Zo brengen we zowel de motivationele als de hygiene factoren (aspecten die voor demotivatie zorgen wanneer ze niet aanwezig zijn) in kaart.  Het voordeel hiervan is dat we op deze manier bedrijven vooral alert maken over het feit dat niet enkel financiële factoren belangrijk zijn.

Ook belangrijk is de communicatie naar de werknemers over deze initiatieven net zoals de communicatie naar buiten. Wanneer je bedrijf niet over een eigen marketingafdeling beschikt, kan hiervoor ook steeds een externe partner aangesproken worden. Belangrijk in deze communicatie is bovendien om te doen wat je zegt, en te zeggen wat je doet.

 

Hoe betrek je de werknemers?

Zoals eerder aangehaald, is het des te krachtiger wanneer werknemers spontaan communiceren over hun bedrijf. De geloofwaardigheid en authenticiteit van deze berichten zijn onmogelijk door het bedrijf zelf na te bootsen. Daarentegen is een gezonde manier van het stimuleren van werknemers zeker geen overbodige luxe. Zo is het voor de oudere generatie niet zo vaak een reflex om te gaan delen op sociale media. Dit kan bijvoorbeeld simpelweg door op bedrijfsfeestjes zelf initiatieven tot selfies te nemen. Vooral belangrijk is dat er gemotiveerd en gestimuleerd wordt op een gezonde manier zonder in geen enkel geval te forceren.

Op welke manier draagt fruit bij aan dit gezonde bedrijfsimago?

Fruit werkt! Je merkt dat het werkt, wanneer je personeel het fruit mist wanneer het er even niet meer is door de coronamaatregelen. Zowel de fysieke als de mentale component is zeer valabel. Daarnaast speelt fruit op het werk ook stevig in op het sociale aspect. Zo is het steeds een leuk en sociaal pauzemoment rond de fruitmand. Volgens mij kan fruit op het werk gezien worden als een gemakkelijke en sympathieke manier om je bedrijfsimago verder te verbeteren.

Hoe kan Motmans & Partners bedrijven hierin bijstaan?

Het grote voordeel van Motmans & Partners is dat we als bedrijf doordrongen zijn van het belang van onze medewerkers. Omdat we hier zelf erg veel belang aan hechten, kunnen we het zo makkelijker spiegelen naar andere bedrijven. We proberen bedrijfsleiders en managers tot inzicht te brengen op een niet te confronterende maar duidelijke manier. Zo stimuleren we een andere en gezondere aanpak in de bedrijfsvoering.

Motmans & Partners is daarbij actief in allerlei verschillende sectoren waardoor we absoluut niet gezien kunnen worden als nichespeler. Dit zorgt ervoor dat we een breed portfolio aan ervaring kunnen voorleggen en we ons multispecialisten in HRM kunnen noemen. We halen op die manier de best practises uit verschillende contexten die onze klanten alleen maar ten goede komen.

Ook beginnen met fruit op het werk? image icon

Ook beginnen met fruit op het werk?

Probeer het meteen uit en bestel je proefkorf! De eerste levering is gratis voor nieuwe klanten. 

Delen

Tevreden fruiteters