Disclaimer

Deze website is eigendom van

FRUITSNACKS bvba
Mierhoopweg 34 3850 Nieuwerkerken
T: +32 (0)11 69 52 80

BTW BE 0879.749.715
RPR Antwerpen - Afdeling Hasselt

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FRUITSNACKS of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

FRUITSNACKS levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

FRUITSNACKS kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. FRUITSNACKS geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

FRUITSNACKS kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
FRUITSNACKS verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Privacybeleid

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.fruitsnacks.be bezoekt.

Door deze website te bezoeken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens zoals hierin beschreven. Als u het niet eens bent met de voorwaarden die in dit privacy beleid zijn uiteengezet, bezoek dan deze website niet. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw uitdrukkelijke toestemming vragen om Persoonsgegevens te verwerken die op deze website zijn verzameld of vrijwillig door u worden aangeboden. Houd er rekening mee dat elke toestemming volledig vrijwillig is.

FRUITSNACKS kan informatie van haar Websitebezoekers verzamelen, registreren en analyseren. We kunnen uw IP-adres registreren en cookies gebruiken. FRUITSNACKS kan informatie toevoegen die is verzameld door middel van pageview-activiteit. Bovendien kan FRUITSNACKS alle Persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt in de formulieren van onze website, verzamelen en verwerken.

Dergelijke Persoonsgegevens kunnen omvatten: uw voor- en achternaam, uw post- en e-mailadres, uw telefoonnummer en bepaalde informatie over het bedrijf waarvoor u werkt (bedrijfsnaam en adres en BTW nummer), evenals informatie over het type relatie dat bestaat tussen FRUITSNACKS en uzelf.

We verzamelen gegevens over bezoeken aan de website, inclusief aantal bezoekers en bezoeken, de tijd die is besteed op de site, pagina’s waarop is geklikt of waar Websitebezoekers naartoe zijn gekomen.

1.Beheer

De website www.fruitsnacks.be staat onder beheer van FRUITSNACKS. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.fruitsnacks.be worden tijdelijk en anoniem bewaard. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2b FRUITSNACKS zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a FRUITSNACKS maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

3d FRUITSNACKS maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij FRUITSNACKS. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5.Disclaimer

FRUITSNACKS is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij FRUITSNACKS.

1.Gegevens die door de klant verstrekt worden

FRUITSNACKS kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan FRUITSNACKS denkt dat dit waardevolle informatie is voor de klant. De klant kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan FRUITSNACKS. zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

2b Bij de registratie van een domeinnaam moeten bepaalde gegevens worden doorgegeven aan de betreffende registrerende instantie. Voorbeelden van zo'n registrerende instantie zijn onder meer (maar niet beperkt tot): SIDN (voor .nl-domeinnamen), RealTimeRegistrer ( RTR ), EURid (voor .eu-domeinnamen) en DNS.be (voor .be-domeinnamen).

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan FRUITSNACKS. verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. FRUITSNACKS kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door FRUITSNACKS voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan FRUITSNACKS, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.