Onze zaakvoerder, Karel Paesmans, introduceerde in 2005 als eerste in België fruit op het werk. Als water en koffie voor 100% fiscaal af te trekken waren, moest dat voor fruit toch ook wel kunnen? Hij heeft er na heel wat lobbywerk voor gezorgd dat fruit op het werk volledig fiscaal af te trekken is. Concreet wil dit zeggen dat fruit nu ook wordt gezien als een sociaal voordeel.

Een sociaal voordeel wordt door de fiscus gekwalificeerd als het gratis ter beschikking stellen van fruit en dranken aan het personeel. Het is hierbij wel belangrijk dat het fruit op het werk wordt aangeboden en dus niet mee naar huis genomen wordt. Op sociale voordelen wordt het personeel zelf niet belast. Fruit op het werk valt ook onder de aftrekbare sociale voordelen omdat het hier gaat over voordelen die de sfeer ten goede komen op het werk. Dit is dus ook voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Net zoals koffie en water. Voordelen voor zowel werkgever als werknemer dus.

 

 

Hoeveel is dat sociaal voordeel nu juist?

De vennootschapsbelasting in België bedraagt op dit moment rond de 25%. Dit wil zeggen dat het sociaal voordeel op jouw fruitmand dus 25% op de aankoopprijs bedraagt. We hebben het verschil voor jou hieronder even uitgeteld.

 

Investering voor belastingen

Volledig aftrekbaar sociaal voordeel

Investering na belastingen

Small Fruit snack (5 kg)

€ 28,75

€ 7,19

€ 21,56

Fruit Fun Pack (8 kg)

€ 35,25

€ 8,81

€ 26,44

Large Fun Pack (10 kg)

€ 40,45

€ 10,11

€ 30,34

Benieuwd naar hoe dit initiatief tot stand kwam? Bedrijvig Limburg publiceerde hieromtrent het volgende artikel:

Fruitbedrijven en werknemers plukken vruchten van parlementair initiatief

Fruitverbruik in bedrijven wordt fiscaal interessant. Minister-President Kris Peeters wil het fruitverbruik in bedrijven fiscaal aftrekbaar maken. Dat antwoordde hij op een vraag van Veerle Heeren, die er kwam op een voorstel van 

Voka – Kamer van Koophandel Limburg. Geestelijke vader en @hoc-lid Karel Paesmans (Fruitsnacks) vindt de maatregel een duw in de rug voor gezonde werknemers en fruitbedrijven.

Fruitconsumptie is gezond en helpt het ziekteverzuim terug te dringen. In Nederland weten ze dat al en daarom is er een fiscale aftrek voorzien voor de kosten van het verstrekken van gratis fruit aan de werkgevers tijdens de kantooruren.

Veerle Heeren vroeg aan de toenmalige bevoegde minister van Financiën, Van Ackere, of eenzelfde fiscale aftrekbaarheid ook bij ons kan overwogen worden. In ons land eet 62% van de bevolking dagelijks verse groenten. Slechts 35% neemt ook een dagelijkse portie vers fruit.
Er was al een fiscale aftrek voor gratis verstrekte soep, koffie, water, frisdrank en bier (!) in bedrijven. Ook fruit is nu aan dit lijstje toegevoegd. 

Karel Paesmans van Fruitsnacks, geestelijke vader van het voorstel en lid van @hoc is tevreden: “Deze fiscale aftrek heeft een dubbel voordeel. Enerzijds kan het de fruitconsumptie in onze bedrijven serieus opdrijven. Dat is goed nieuws voor de gezondheid van de werknemers. En gezonde werknemers zijn op hun beurt minder afwezig en tonen zich productiever. Anderzijds zal een verhoogde fruitconsumptie natuurlijk positieve gevolgen hebben voor de fruitsector, zowel in Zuid-Limburg als elders.”

Bron: Bedrijvig Limburg, juni 2012

Tevreden fruiteters