Nachtvorst, de nachtmerrie van elke fruitteler

Nachtvorst, de nachtmerrie van elke fruitteler

 Als fruitteler is het voor Fruitsnacks cruciaal om rekening te houden met nachtvorst. Dit verschijnsel kan grote gevolgen hebben, zeker in de fruit- en groenteteelt. Maar wat is nachtvorst? Wat zijn de gevolgen en wat kan je er tegen doen?

Lentenachtvorst kan op twee manieren bekeken worden. Er kan zowel stralingsnachtvorst als windvorst optreden.

Stralingsvorst of vorst aan de grond, kan voorkomen wanneer er weinig tot geen wind is en bij heldere hemel. Hierbij is koudeafvloeiing aan de grond mogelijk. Windvorst ontstaat wanneer er grotere windsnelheden zijn. Hier is er geen koudeophoping aan de grond.

Door nachtvorst verliezen bomen, struiken en gras hun warmte en kunnen ze bevriezen. Aan de grond zal het weliswaar kouder zijn dan op 2 à 3 meter hoogte. Daarom is het belangrijk om de nodige maatregelen te treffen tegen stralingsvorst in de landbouw. Vooral hier is het belangrijk te denken aan deze plotse temperatuurdaling. Voor gewassen die in de bloei staan, kan nachtvorst zeer schadelijk zijn.

Waarschijnlijk heb je wel al eens gehoord van de IJsheiligen. Naar deze dag kijken we bij Fruitsnacks enorm uit. Dit is namelijk de laatste periode in het jaar dat er nachtvorst kan optreden. Deze periode loopt ongeveer van 11 tot 15 mei.

Gevolgen?

Vorig jaar werd door De Boerenbond een bevraging gedaan bij fruittelers over heel het land. Hieruit konden we afleiden dat het verwachte verlies van de appeloogst op zo’n 78% ligt.

Voor de overgebleven oogst zijn er ook gevolgen. Vruchten die getroffen werden, kunnen een bruinkleurig of zelfs geen klokkenhuis hebben. Dit zorgt voor een mindere kwaliteit van de vrucht. Maar toch is het belangrijk op de merken dat de vrucht zeker niet slecht is.

Wat doen we er tegen bij Fruitsnacks?

Fruitsnacks zocht naar technieken om zijn bloesems in deze koude voorjaarsnachten te beschermen. Zo werd er een windmolen in de plantage geplaatst  om de warme lucht naar de koude grond te sturen. De grondtemperatuur stijgt hierdoor met +- 4°C. Ook hebben we nog onze "Frostbuster". Hiermee kunnen we 's nachts door de boomgaarden rijden en warme lucht door de bomen blazen. 

Verder houdt Fruitsnacks ook rekening met de ligging van de percelen. Sterke gewassen worden geplant waar de nachtvorst het hardst toeslaat. Ook worden hellende percelen niet ingesloten met  beschuttingen. Zo kan de koude lucht gemakkelijk weg. Verder is het belangrijk om het gras kort te houden en de bomen onkruidvrij te houden. Zo kan de aarde zijn warmte maximaal vrijgeven.

Dan zijn er nog de vuurpotten. Deze worden verspreid over de percelen en zorgen dat de temperatuur aan de grond kan stijgen met wel 2°C in combinatie met een afdekking door onze hagelnetten die de warme lucht beneden houden. Soms is dit genoeg om de temperatuur boven het nulpunt te krijgen, maar zeker niet altijd. 

Ten slotte is er een product ‘gibberellinen’ genoemd. Dit zorgt ervoor dat er toch een peer tevoorschijn komt als nachtvorst de bloesems treft. De kwaliteit van deze peren is helaas minder goed.

Bij Fruitsnacks proberen we dus alles te doen om ons te beschermen tegen nachtvorst. Al is dat niet altijd evident.

Delen

Tevreden fruiteters