MCB, waar elke medewerker zelf meebouwt aan een gezonde werkplek

MCB, waar elke medewerker zelf meebouwt aan een gezonde werkplek

Ook over de grenzen heen genieten er bedrijven van vers fruit van Fruitsnacks én werken ze aan een gezonde werkplek. Daarom gingen we voor deze Fruit Talk in gesprek met Laurie Strijbosch, HR-adviseur van MCB uit Nederland! De familiewaarden van MCB leggen de basis voor de manier waarop er met de mensen wordt omgegaan. “Onze medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal en daarom is het van ontzettend groot belang om aandacht te hebben voor de medewerkers. Medewerkers zijn geen nummer bij ons.” vertelt Laurie. MCB motiveert en stimuleert hun medewerkers daarom om gezonde keuzes te maken.

Over MCB

MCB is al meer dan 80 jaar groothandel in metalen. Opgericht als familiebedrijf en door de jaren heen verder gegroeid. Ze kopen metaal in en bewerken het, maar maken er zelf geen eindproduct van. Het onbewerkt of licht bewerkt metaal verkopen ze door aan hun klanten die er dan iets mee maken. De familiewaarden van vroeger blijven ook van belang in het MCB van vandaag.

Het heft in eigen handen nemen met ‘Project IK

Het gezondheids- en welzijnsbeleid van MCB werd gedoopt tot ‘Project IK’. Dat project zorgt ervoor dat de onderneming proactief inzet  op het beheersen en voorkomen van ziekteverzuim en verminderde inzetbaarheid. Het is evident dat veilig en gezond werken een grote rol speelt omdat ze werken met zware materialen.

“We hebben de ambitie om een gezonde en vitale organisatie te zijn. Iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Naast een aantal gezamenlijke doelen heeft eenieder zijn of haar eigen persoonlijke doelstellingen om hier invulling aan te geven.” MCB motiveert de medewerkers dus om zelf aan de slag te gaan rond veiligheid en gezondheid op het werk. Wat veiligheid en gezondheid op het werk voor iemand betekent, kan namelijk van persoon tot persoon verschillen. Die gedachtegang, om zelf aan de slag te gaan met je eigen gezondheid als medewerker en hiervan de voordelen te plukken, zowel thuis als op het werk, heeft de doorslag gegeven voor de naam ‘Project IK’.

Vitale en gezonde medewerkers

‘Project IK’ bestaat uit 3 pijlers, gericht op de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. De eerste pijler draait om de vitaliteit & gezondheid & plezier. Centrale vragen zijn hier: ‘Hoe gezond ben ik? Hoe fit ben ik? Ga ik met plezier naar het werk? Hoe voorkom ik dat ik arbeidsongeschikt raak?’

Alle medewerkers krijgen elke drie jaar de kans om deel te nemen aan de Health Check. Die check bestaat uit een online vragenlijst én een fysiek onderzoek. Nadien krijgen ze een concreet persoonlijk advies om hun gezondheid te verbeteren en/of te behouden. MCB zelf krijgt een volledig geanonimiseerde rapportage zodat ze kunnen bekijken of meerdere medewerkers op eenzelfde manier ondersteund kunnen worden.

Op hun locatie in Valkenswaard krijgen de medewerkers op dinsdag en donderdag de kans om te sporten onder begeleiding van een sportinstructeur. Het bedrijf heeft er een aparte sportruimte dat de medewerkers toelaat om laagdrempelig te starten met meer te bewegen. Iedereen kan deelnemen: ervaren en minder ervaren sporters.

Ook op persoonlijk vlak geeft MCB ondersteuning aan hun medewerkers. Ze merkten tijdens de coronaperiode en naar aanleiding van de stijgende (energie)prijzen dat sommige mensen het financieel wat moeilijker kregen. Ze besloten om samen te werken met een budgetcoach die de medewerkers persoonlijk financieel advies kan geven. Advies aanvragen kan anoniem en helpt medewerkers een overzicht te krijgen in hun inkomsten en uitgaven, ook de huishoudelijke uitgaven. Er wordt besproken waarom bepaalde uitgaven er zijn, of het noodzaak is of ook anders kan en wat de wensen zijn. Dat wordt verwerkt in een budgetjaaroverzicht met alle inkomsten en uitgaven en tips en adviezen om het in balans te brengen of houden. Ook wanneer er sprake is van schulden, pensioen of belastingen kunnen deze besproken worden of doorverwezen worden naar de juiste instantie.

Met ‘fit naar de eindstreep’ kunnen medewerkers vanaf 4 jaar voor de AOW-leeftijd een dag minder werken. Waar het salaris dan bij de meeste bedrijven 20% lager is, is dit bij MCB slechts 15% vanwege een compensatie van 5% in het salaris. De pensioensopbouw blijft doorlopen op basis van de contracturen voordat er een dag minder gewerkt gaat worden.

Er worden natuurlijk ook teambuildings georganiseerd bij MCB. Deze worden op afdelingsniveau georganiseer, passend bij de vraag en de uitdaging van het team. Elk team geeft dus zijn eigen invulling aan dit personeelsuitstapje.

Fruit op het werk, het gezonde tussendoortje voor gezonde medewerkers

MCB beschikt over verschillende kantines, om de gezondheid van de medewerkers te stimuleren bieden ze daar natuurlijk ook fruit van Fruitsnacks aan. Op elke afdeling staat er een fruitmand zodat medewerkers kunnen kiezen voor een gezonde snack. MCB geeft de medewerkers dus gezonde opties als tussendoortjes, maar de eindbeslissing ligt natuurlijk bij de medewerkers zelf. “De fruitmandjes zijn elke week leeg, dus dat is volgens mij wel een goed teken.” vertelt Laurie.

Persoonlijke ontwikkeling

De tweede pijler van Project IK gaat om persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers mogen opleidingen volgen en krijgen de kans om hun talenten verder te ontwikkelen. Daarmee stimuleren en motiveren ze mensen die ambities hebben om door te groeien. Naast deze inhoudelijke ontwikkeling gaat het hier ook om persoonlijke ontwikkeling en hoe de medewerkers zichzelf duurzaam inzetbaar kunnen houden, nu en in de toekomst.

MCB heeft sinds kort een nieuwe online leeromgeving, MCB+, waar medewerkers trainingen naar keuze kunnen volgen. De lessen die op dat platform terug te vinden zijn, gaan over allerlei verschillende topics. Trainingen rond persoonlijke ontwikkeling, beter slapen en omgaan met stress zijn daar een paar voorbeelden van.

Veilig en gezond werken

De derde pijler gaat over het veilig engezond werken. Medewerkers moeten veilig en secuur aan het werk gaan met deze zware materialen om veilig naar huis te keren. Daarvoor krijgen ze de nodige verplichte trainingen om veilig aan het werk te gaan, maar ook hier verwacht MCB eigen verantwoordelijkheid. “Want hoe zorg je er zelf voor dat jij en je collega’s veilig naar huis kunnen aan het einde van een werkdag?”.

Medewerkers inspireren om te werken aan hun gezondheid

Je kan veel acties organiseren, maar medewerkers moeten natuurlijk ook op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheden die MCB aanbiedt. Een keer per kwartaal verschijnt hun personeelsblad ‘de smeltkroes’. Daarin worden medewerkers geïnformeerd, komen vaste rubrieken terug en wordt toelichting gegeven over de activiteiten die zijn georganiseerd of er aan zitten te komen. Daarnaast worden de mogelijkheden die er zijn gedeeld op het intranet (We Connect), dat met name door het kantoorpersoneel goed kan worden bijgehouden. MCB heeft natuurlijk ook veel collega’s op de werkvloer of chauffeurs die onderweg zijn. Voor deze groep van medewerkers maken ze gebruik van prikborden en/of beeldschermen in de kantines om te communiceren over ‘Project IK’ en de activiteiten die daarbij horen. Ook leidinggevenden informeren hun team over bepaalde acties. Het is dus belangrijk om de juiste doelgroep met het juiste kanaal te bereiken en ze zo te inspireren om deel te nemen aan de acties.

Zelf verantwoordelijk voor je gezondheid

“We vinden dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gezondheid. Als werkgever willen we onze medewerkers daarin ondersteunen en stimuleren. We kunnen het niet van ze overnemen. We geven ze dus de tools om zelf aan de slag te gaan.” zegt Laurie. Hebben ze hulp nodig, kunnen ze steeds terecht bij de bedrijfsarts of het HR-team.

Het is het totaalplaatje aan acties dat het verschil maakt. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker. De vergrijzing en de technologische vooruitgang zorgen hier voor een grote uitdaging, want het verandert de manier waarop de mensen werken. De balans tussen jong en oud, kennisborging en teamontwikkeling krijgt daarom veel aandacht bij MCB.

Als advies naar andere bedrijven toe geeft Laurie mee dat de onderneming er is om medewerkers te faciliteren, ondersteunen en stimuleren om te werken aan hun gezondheid. De uitdaging ligt dus vooral in het motiveren van je medewerkers. Dat heeft niet alleen voordelen voor het bedrijf, maar ook voor de persoon zelf.

Een gezonde werkplek met fruit op het werk image icon

Een gezonde werkplek met fruit op het werk

Laat fruit op het werk deel uitmaken van jouw gezondheidsbeleid of welzijnsbeleid en bestel vandaag nog je eerste proefkorf!

Delen

Tevreden fruiteters